25. - 29.11.2019

Tento týden jsme si povídali o čertech, Mikuláši a anděli. Společnými silami jsme si vyrobili ozdobný věnec - hlavu čerta, kterým jsme si ozdobili vstupní dveře do třídy. Trénovali jsme na vánoční trhy a besídku - učili jsme se básničky, písničky a tanečky. Vyplňovali jsme pracovní listy. Samozřejmě jsme si také hráli - nejvíce jsme stavěli různé dopravní prostředky, domy a roboty z lega, různé věže z dřívek. Hráli jsme tématické hry "na něco", volně jsme si kreslili a hráli různé stolní hry. Hráli jsme pohybové hry, a když počasí dovolilo, chodili jsme na procházky.