26. - 30.4.2021

Tento týden byl čarodějnický. Povídali jsme si o tradici pálení čarodějnic, zkusili si vyrobit čarodějnický lektvar, naučili se písničku Ježibaba a každý jsme si vyrobili svoji čarodějnici s dlouhým pláštěm, koštětem a kloboukem. Čarodějnice nám létají v naší šatně. Na čarodějnické téma jsme hráli soutěžní hry v týmech. Také jsme si většinu času hráli s oblíbenými stavebnicemi, hračkami. Hráli jsme různé stolní a didaktické hry. Chodili jsme ven a to na školní zahradu. Také jsme si zkusili orientovat se v mapě - hráli jsme etapovou hru, kterou připravil pro děti Dům dětí.