27. - 31.03.2023

Tento týden se u nás nesl v duchu svátků jara. V ranním kruhu jsme si povídali o vynášení Morany a Velikonocích. Abychom lépe pochopili tradici vynášení zimy, podívali jsme se na epizodu "Chaloupky na vršku", kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o tomto lidovém zvyku. Nezaháleli jsme ale ani v přípravách na Velikonoce. Ze zbytků papírů a za pomocí škrobu jsme si vyrobili skořápky, do kterých dáme hlínu a semínka řeřichy. V řízených činnostech pokračovali předškoláci v plnění úkolů ve svých pracovních sešitech a menší Sluníčka si procvičovala matematické představy, když doplňovali logické řady v kraslicích nebo zrakové vnímání při hledání stejných vajíček. Když nám počasí dovolilo, chodili jsme si hrát do lesa nebo jsme ve třídě hráli pohybové hry - naše nejoblíbenější oživlé sochy nebo domečky. Na závěr týdne se předškoláci vydali do jilemnického bazénu na první hodinu plavání.