4. - 8.1.2021

Tento týden jsme si společně vyprávěli o zážitcích z Vánoc, dárečcích od Ježíška, která hračka nám udělala největší radost. Téma tohoto týdne bylo tříkrálové. Pověděli jsme si, jak se ti tři králové jmenují a donesli dárčky malému Ježížkovi. Tři krále jsme společnou prací zvěčnili a vystavili. Zpívali jsme také písničku My tři králové....Na procvičení našich smyslů jsme vyplňovali pracovní listy zaměřené na zrakové vnímání a grafomotoriku. Nejvíce jsme si hráli a to jak s novými hračkami a hrami od Ježíška, tak i s těmi staršími, oblíbenými. Chodili jsme na procházky a v závěru týdne jsme se konečně dočkali i sněhové nadílky a jezdili jsme na ježdíkách na školní zahradě.