5. - 9.02.2024

Tento týden jsme se věnovali Masopustu. V ranním kruhu jsme si prohlédli obrázky masopustních maškar, vysvětlili jsme si, že Masopust je období veselí, karnevalů a dobrého jídla. Naučili jsme se dvě nové písničky Šašek Vašek a Povidla. Při ranním cvičení jsme si zahráli například medvědí honičku nebo pohybovou hru na porozumění instrukcím zvanou Masopust. V řízených činnostech jsme posilovali naše znalosti v předmatematických dovednostech, grafomotorice nebo zrakovém vnímání. Abychom lépe porozuměli tématu Masopust, zhlédli jsme epizodu "Jak to bylo na Masopust" z cyklu Chaloupka na vršku. Ve výtvarné výchově jsme začali kreslit vybrané maškary, které v příštím týdnu vybarvíme temperami a pomocí bublinkové fólie dotiskneme pozadí. A protože Masopust je spojen i s dobrým jídlem, upekli jsme si ve čtvrtek sladké tvarohové koblihy plněné čokoládou.