5. - 9.02.2024

Tento týden jsme se ocitli v pohádce, a to "O Koblížkovi". V ranním kruhu jsme si pohádku přečetli, představili si hlavní postavy, které v ní vystupují, zkusili si pomocí obrázků poskládat časovou posloupnost pohádky a také jsme se naučili novou básničku "Já Koblížek". V řízených činnostech jsme například skládali koblížky dle velikosti, hledali jsme rozdíly, určovali, jaké postavy a zvířátka do pohádky patří a nepatří nebo skládali pohádkové puzzle. Také jsme si zkusili jednoduché grafomotorické cvičení, a to kruh, který měl Koblížka představovat. Ve výtvarné výchově jsme se pustili do výroby hlavního představitele pohádky - Koblížka. Ve čtvrtek jsme si s kamarády ze třídy Sluníček společně upekli sladké tvarohové koblihy plněné čokoládou.