5. - 9.9.2022

První dva dny nového školního roku jsme se přivítali po prázdninách a zároveň jsme přivítali nové Berušky. Tento týden jsme se vzájemně seznamovali, hráli jsme různé hry na zapamatování našich jmen, upamatovávali jsme si naše značky. Naučili jsme se přivítací básničku s pohybem, cvičíme jógu, zpívali jsme si a vyráběli jsme sluníčko. To jsme nabarvili společně, ale každý jsme si namalovali svůj paprsek a na ten jsme nalepili naši značku, kterou jsme si sami vybarvili. Ve středu jsme byli na dopoledním výletě v Jablonci nad Jizerou - Pilišťatech v dětském parku. Od Kroupů jsme šli pěšky Blanskem a zpět jsme jeli autobusem. Nejvíce jsme si hráli a každý den jsme chodili ven na zahrádku.

Foto z výletu ZDE