6. - 10.6.2022

Tento týden jsme pokračovali v povídání o životě v trávě - tedy hlavně o motýlcích, mravencích, broučcích, pavoucích, berušek a šnekovi. Zopakovali jsme si , kde kdo bydlí a jednotlivý hmyz podle obrázku pojmenovali. Zpívali jsme písničku Motýl včelku honí. Nakreslili jsme si motýlky, berušky a pavouky v trávě. Nejdříve jsme namotanou vlnu nabarvenou zelenou barvou obtiskávali na čtvrtku. Pak jsme namáčeli upravené houbičky na nádobí do barev a vytvářeli tak motýli, berušky a pavouky. Pak už jsme suchou temperou dokreslili zbytek - tykadla, nohy, puntíky beruškám. Výkresy nám zdobí naši šatnu.  Také jsme se učili počítat. Vyplňovali jsme pracovní list, kde jsme počítali kolik je motýlů, mravenců, berušek, pavouků a šneků. Kolik jsme spočítali, tolik jsme nakreslili teček. Pak jsme si vše také vybarvili (omalovánky). Nejvíce jsme si však hráli, stavěli, kreslili, stříhali. Když bylo hezky, tak jsme chodili na zahrádku a při ošklivém počasí jsme hráli pohybové hry.