7. - 11.11.2022

Hned v pondělí jsme byli na divadelní pohádce o vodníkovi v rokytnickém kulturním domě. Pohádka byla zaměřena na životní prostředí a správné chování. Z počátku týdne jsme dodělávali ježky, které jsme si pověsili před dveřmi do naší třídy. Opakovali jsme si vše o lesních zvířátkách, básničku Ježku ježatý a hráli jsme různé pohybové hry na toto téma. V druhé polovině týdne jsme se už věnovali svátku Svatého Martina. Pověděli jsme si o něm pohádku a ukázali si vše z pohádky na obrázcích. Viděli jsme si opravdovskou podkovu a byli jsme se podívat na živého bílého koně při procházce. Svatého Martina jsme však během procházky nenašli. Naučili jsme se o Martinovi krátkou básničku, a také si ho vybarvili v pracovním listě. Velké děti pekly svatomartinské rohlíčky a tak jsme byli zkontrolovat, jestli je děti dělají ve tvaru podkovy, jak jsme se dozvěděli z pohádky o Martinovi. Dokonce jsme všichni dostali rohlíčky na ochutnání a musíme říci, že se rohlíčky Sluníčkům velice povedly. Nejvíce času jsme si hráli a stavěli a chodili na procházky.