7. - 11.11.2022

Tento týden jsme měli téma Svatý Martin. V ranním kroužku jsme si povídali o svatomartinské legendě, proč k Martinovi patří kůň, sníh nebo husy. Vyprávěli jsme si jaké dobré skutky jsme kdy vykonali a jak i my můžeme stejně jako Martin pomáhat druhým. Naučili jsme se o něm písničku, básničku, a také jsme si ho nakreslili. Vyplňovali jsme tématicky zaměřené pracovní listy a procvičovali vše od počítání po grafomotorická cvičení. Celý svatomartinský týden jsme zakončili pečením rohlíčků, na kterém se podílela celá třída.