7.- 11.2.2022

Opět jsme se sešli po nemoci a pokračovali jsme v povídání o zimních sportech. Na toto téma jsme hráli různé hry, vyplňovali pracovní listy zaměřené na naše smyslové vnímáni, přiřazovali jsme sportovní náčiní k danému sportu atd. Naučili jsme se na toto téma i novou básničku. Některé zimní sporty jsme na kopci nad školkou i v praxi prováděli - ježdíkovali jsme. Hlavně jsme si však hráli, stavěli si ze stavebnice, skládali různé mozaiky, kreslili krásné obrázky, vařili v kuchyňce. Společně jsme si vyrobili velké Sluníčko.