8. - 12.6.2020

Tento týden jsme pokračovali v povídání o jaru. Malovali jsme jarní louku s motýlkem. Motýlka jsme si zvlášť vystřihli a vybarvili temperovou barvou. Na velkou čtvrtku jsme malovali louku - travičku jsme dělali pomocí vlny namotané na papíru. Vlnu jsme potřeli zelenou barvou a tu obtiskávali. Na téma  jaro jsme vypracovávali pracovní listy. Pomáhali jsme učitelkám s výrobou tabla, které máme vystavené v obchodu "U Šárky". Ve středu jsme byli na výletě do Bratrouchova. Jeli jsme do Františkova ke Vratům autobusem a odtud jsme šli pěšky k Saním. Cestu jsme hledali podle oranžových fáborů a u nich jsme nacházeli různé úkoly, které jsme plnili. Odměnou pak byl poklad ve sladké podobě. U saní jsme si opekli buřty a pěšky šli zpět do školky. Samozřejmě jsme si celý týden především hráli a stavěli a užívali si školní zahrady.