9. - 13. 10. 2023

S dalším podzimním týdnem přišlo i nové téma - ptáčci. V ranním kruhu jsme si povídali o tom, kteří ptáčci odlétají do teplých krajin a proč - naučili jsme se poznat čápa, jiřičku a vlaštovku. Z ptáčků, kteří zůstavají přes zimu u nás, jsme se naučili poznat sýkorku, vrabečka, kosa nebo havrana. Jako vždy jsme se naučili básničku "Čáp" a krátkou písničku s pohybovým doprovodem "Vrabec a sýkorka". Během ranního kruhu jsme hráli tématické hry jako "Všechno lítá, co peří má", "Pan čáp ztratil čepičku", "Ptáčku zacvrlikej" nebo "Na hlídače". Během řízených činností jsme procvičovali zrakové vnímání, předmatematické dovednosti nebo grafomotorické cviky. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili sovičky z nasbíraných listů. Pokud nám počasí dovolilo chodili jsme na procházky nebo do lesa.