9. - 13. 10. 2023

Tento týden jsme pokračovali v tématu podzimní příroda. V řízených činnostech jsme si zkusili práci s hmatovou krabicí, kdy jsme podle hmatu poznávali různé přírodniny ukryté v krabici. S další přírodninou, a to kaštánky, jsme skládali obrázky dle předlohy, nebo jsme se s nimi učili orientaci na číselné řadě. Ve výtvarné výchově jsme si domalovali a vystřihli všechny potřebné listy, a tím jsme zakončili náš projekt STROM. Z předchozího týdne jsme si opakovali básničku "Barevný podzim". I tento týden jsme si našli čas k cvičení jógy - tentokrát jsme procvičovali pozice strom a pozdrav slunci.