Aktuality v roce 2023

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V úterý 5. 12. 2023 k nám do školky přijde na návštěvu Mikuláš s Andílkem. Myslíme si, že si nás přijdou zkontrolovat i čerti, kteří by se mohli nechat uplatit pěknou básničkou nebo písničkou. Za odvahu je pro děti připravená sladká odměna
Kde: MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přihlašování a odhlašování dětí je možné učinit pouze do 8 .00 hodin. Zprávu o nepřítomnosti Vašeho dítěte můžete podat buď písemně na e-mail školky: mshornirokytnice@seznam.cz nebo telefonicky na mobil školky: 736 481 587. Nebude-li dítě včas odhlášeno, počítá se za přihlášené, tudíž daný den zaplatí. Děkujeme
Kde: MŠ

NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO

Podle vyhlášky č.107/2005 došlo od 1.9.2021 k navýšení finančních limitů na nákup potravin. Z tohoto důvodu jsme nuceni změnit ceny stravného následovně: - děti 6 leté celodenní stravné 37,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 17,- Kč, odpol. sv. 10,- Kč) - děti 6 ti leté polodenní stravné 27,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 17,- Kč) - děti 7 leté celodenní stravné 40,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 20,- Kč, odpol. sv. 10,- Kč) - děti 7 ti leté polodenní stravné 30,- Kč (dopol.svačina 10,- Kč, oběd 20,- Kč) . Cena školného zůstává beze změny, tj. 300,- Kč/měsíc. Od školného jsou osvobozeni děti v předškolním věku a děti s odkladem. Z důvodu navýšení stravného doporučujeme rodičům, aby si od října 2021 navýšili zálohy na platby stravného o 150,- Kč (sourozenci o 300,- Kč). Předem děkujeme za pochopení a včasnou úhradu stravného
Kde: MŠ

PŘIJÍMÁME CIZÍ STRÁVNÍKY

Srdečně přivítáme v naší školní jídelně další cizí strávníky. Cena obědu je 80 Kč. Pro více informací volejte 732 254 139
Kde: MŠ