24. - 28.04. 2023

Poslední dubnový týden byl v naší třídě čarodějnický. Čarodějnické hry, úkoly nebo písničky nás provázely každý den. Dokonce jsme si ježibaby i namalovali a nyní nám již zdobí šatnu. V řízených činnostech jsme si opakovali pravolevou orientaci, počáteční písmena, opaky nebo grafomotorické cviky. Předškoláci měli v úterý další hodinu keramiky a v pátek již čtvrtou lekci plávání v jilemnickém bazénu. Ve čtvrtek jsme se pak celá školka vydali na čarodějnickou stezku, kde jsme plinili úkoly čarodějnice Bludimíry, která si pro nás přichystala poklad se sladkou odměnou a leteckými průkazky.