Výlet do Bratrouchova

Letošní školní výlet nám narušila koronavirová opatření, a tak jsme zvolili výlet v nejbližším okolí, kde nám nehrozilo žádné nebezpečí nákazy. Ráno jsme jeli autobusem do Františkova ke Vratům. Odtud jsme šli všichni po svých do Bratrouchova k Saním. Zvládly to i dvouleté děti. Cestu jsme hledali podle oranžových fáborků a skoro u každé značky byla zároveň cedulka s úkolem, který jsme plnili. Cestu nám označil a úkoly pro nás připravil lesní skřítek. Plnili jsme různé úkoly. Například jsme vyjmenovávali  lesní zvířata, šli pozadu, drželi bobříka mlčení, sbírali v lese různé listy stromů a snažili se pojmenovat strom, kterému list patřil. U saní nám pak za odměnu skřítek schoval truhlu s pokladem, který jsme hledali. V truhle byla sladká odměna. V lese jsme mohli dovádět, hrát si a opekli jsme si buřty. Pro malé děti a děti, které potřebovali odpolední spánek si přijeli rodiče autem. Většina z nás však statečně šlapala zpět do školky pěšky. Šli jsme přes Brno do Františkova. Tam jsme si dali odpočinkovou přestávku u starého kravína a nasvačili se. Do školky jsme došli kolem 16.hodiny sice zničení, ale plní zážitků z cesty a výletu vůbec.

Fotogalerie z výletu ZDE