10. - 14.1.2022

Tento týden jsme si povídali o zvířátkách v zimě. O těch, které chodí ke krmelci, které spí v noře nebo se v ní ukrývají. Všechny jsme si ukázali na obrázcích a naučili se je pojmenovat. Zpívali jsme písničku Běží liška k Táboru a Na tý louce zelený, naučili jsme se básničku Krmelec. Ze zvířátek jsme si vybrali lišku a tu si namalovali. Krásné oranžové lištičky nám zdobí naší šatnu. Procvičovali jsme si také hlavičky - podle stínů jsme určovali, ke kterému zvířeti stín patří (zrakové vnímání) a v pracovním listě jsme kreslili zvířecí zuby (grafomotorika). Předškoláci vyplňovali pracovní listy zaměřené na pojmy první - poslední, před - za , atd.. Každý den jsme řádili na ježdících na kopci nad školkou.